« Tagasi

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029 avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsus kiitis heaks „Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029" ning suunas selle avalikule väljapanekule 25.01.2018-07.02.2018 Põlva valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel on kõigil võimalik esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 12. veebruaril 2018 kell 13.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15.

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029