« Tagasi

Põlva vallas alustas noortele suunatud spordipõhine arenguprogramm SPIN

Põlva vallas alustas 23. septembril üle Eesti edu saavutanud spordipõhine noorte  arenguprogramm SPIN. Kolmel korral nädalas pakutakse 10-13-aastastele poistele ja tüdrukutele tasuta jalgpallitrenne ning erinevate sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste arendamisele suunatud töötubasid. Programmis osalevad Ahja, Vastse-Kuuste ja Mooste noored.

Programm seob mitteformaalse hariduse ja sportliku tegevuse, kasutades jalgpalli vahendina erinevate sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. Nende sekka kuuluvad muuhulgas võistkonnatöö, enesekontroll, suhtlemine, üksteisega arvestamine, kuulamine, konfliktide lahendamine ja eesmärkide seadmine.

Programmi esimese kuue aasta jooksul saavutatud tulemused on julgustavad - aasta programmis osalenute seas paraneb koolikohustuse täitmine 24%-l ning õppeedukus keskmiselt 9%. Lisaks paranevad märgatavalt programmis osalejate enesekontroll, enesetõhusus ning prosotsiaalsed hoiakud.

SPIN-programmi elluviimist rahastab Põlva vallas Põlva Vallavalitsus, Riigi Tugiteenuste Keskus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Sihtasutus Põlvamaa Arenduskeskus. Üle Eesti toetavad programmi toimimist Euroopa Sotsiaalfond, Siseministeerium, Briti Nõukogu, UEFA Lastefond ning Heateo Mõjufond.

Lisainfot leiab veebilehelt www.spinprogramm.ee.


Andrei Liimets
kogukonnatöö juht
SPIN-programm
andrei@spinprogramm.ee
+372 5666 5142
http://www.spinprogramm.ee/