« Tagasi

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise äriruumi üürile andmiseks

Üürile antakse Põlva vallas Mooste alevikus Järveotsa tee 3 (katastritunnus 47301:002:0094) Mooste Tervisekeskuse ruumid (suletud netopind 295,6 m2) tähtajaga kuni 31.12.2025. Alghinnaga 443,40 eurot kuus (1,50 eurot/m2), osavõtutasu 100 eurot .

Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Vallavara äriruumi üürile andmine koos vara nimetusega" hiljemalt 08.06.2020 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
  2. sõnadega kirjutatud pakutud ostusumma;
  3. pakkumise esitaja allkiri;
  4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Pakkumised avatakse 08.06.2020 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Osavõtutasu tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole EE021010402018689001.

 

Täpsem info Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor, tel 799 9487, +372 516 5864.