« Tagasi

Põlva Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise äriruumi üürile andmiseks

Üürile antakse Põlva vallas Mooste alevikus Järveotsa tee 3 (katastritunnus 47301:002:0094) Mooste Tervisekeskuse ruumid (suletud netopind 366,2 m2) tähtajaga kuni 30.09.2030. Alghinnaga 549,30 eurot kuus (1,50 eurot/m²), osavõtutasu 100 eurot.

Kirjalikud pakkumised palume esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Vallavara äriruumi üürile andmine koos vara nimetusega" hiljemalt 05.10.2020 kell 9.00 Põlva Vallavalitsusse aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  1. pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
  2. sõnadega kirjutatud pakutud üürisumma;
  3. pakkumise esitaja allkiri;
  4. esindaja poolt pakkumise esitamise korral esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud.

Pakkumised avatakse 05.10.2020 kell 9.05 Põlva Vallavalitsuses vallavanema kabinetis.

Osavõtutasu tasuda Põlva Vallavalitsuse pangakontole EE021010402018689001.

Täpsem info Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor, tel 799 9487, +372 516 5864.