« Tagasi

Teavitus riigikaitselisest õppusest

Seoses 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe läbiviimisega ajavahemikul  23.–27.04.2018 anname teada Kaitseväe õppuse läbiviimisest Põlva valla territooriumil Vastse-Kuuste ja Mooste aleviku ning Karilatsi, Adiste, Viisli, Säässaare ja Noorimetsa külade lähistel.

Väljaõpe toimub Vastse-Kuuste alevikus eraomandis olevatel tööstusaladel ning Mooste lähiümbruses peamiselt riigimetsa aladel.

Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse imitatsioonivahendeid ajavahemikul 07.00–22.00, mille puhul järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju ning mille kasutamist välditakse eluhoonetest lähemal kui 200 m.

Õppuste raames ei saa alati välistada kahjusid, mis võivad tekkida harjutuste raames. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi tsiviil- ja militaarkoostöö ohvitseri nooremleitnant Marko Meiga kontaktnumbril 5303 1774.

Jaanus Ainsalu
Kolonelleitnant
2. jalaväebrigaadi staabi staabiülem brigaadiülema ülesannetes