« Tagasi

Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik kasutada lugejaportaali aadressil lugeja.ee

Põlva Keskraamatukogu annab teada:
22.-24. veebruarini ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada lugejaportaali aadressil lugeja.ee.
Seetõttu ei saa pikendada tagastustähtaegu ega teavikuid reserveerida. Kuna ühtlasi ei tööta raamatukogutarkvara Urram, ei saa neid toiminguid teha ka raamatukogus. Raamatukogud on aga avatud (v.a 24. veebruar), saab teavikuid laenata, ja tagastada ja ning kohapeal  kasutada.