« Tagasi

Toetus puudega inimeste eluasemete kohandamiseks

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi ja Eesti tuleviku heaks logoPõlva Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks.

Toetuse eesmärgiks on kohandada puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevatele vajadustele, et parandada puudega inimeste iseseisevat toimetulekut.

Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud toimingute (s.h eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.
Kohandatav eluruum on ruum (s.h abiruumid), mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

Täpsed tingimused „Puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks" toetuse saamiseks on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusega nr 4.

Põlva Vallavalitsus ootab kohanduse vajajatelt või nende esindajatelt vabas vormis taotlusi 25. maiks 2018 paberkandjal vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Kesk tn 15, 63308 Põlva) või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

Taotluses palume ära märkida: 

  • kohanduse vajaja nimi ja aadress;
  • kohanduse vajaja või tema esindaja kontaktid;
  • kohandatava eluruumi aadress ja missugust kohandust soovitakse.

Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Helen Metsma – tel 799 9473, mob 5884 4140, e-post helen.metsma@polva.ee.