« Tagasi

Valgemetsa külas Kaljuveere kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine ja üldplaneeringut muutva detailplaneeringu mitte algatamine Ahja jõe ürgoru maastikukaitsealal

Põlva Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 1-3/15 lõpetati Vastse-Kuuste Vallavolikogu 29.04.2004 otsusega algatatud Valgemetsa külas asuva Kaljuveere kinnistu detailplaneeringu koostamine ja samal katastriüksusel jäeti algatamata Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav  detailplaneering. Detailplaneering  jäeti algatamata, sest taotleti  üldplaneeringu muutmist ehituskeeluvööndi, maakasutuse ja ehitusõiguse osas.