« Tagasi

Vallavalitsuse 07.04.2021 istungilt

Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused Tromsi külas Rüütli katastriüksusel (katastritunnus 62101:001:0409) detailplaneeringus määratud ehituslike, arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste täpsustamiseks ja ehitiste ehitusprojekti koostamiseks.

Katastriüksuse jagamine

Nõustuda Kauksi külas katastriüksuse Silla (katastritunnus 47302:001:0102, pindala 19,43 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega järgmiselt: Silla, sihtotstarve maatulundusmaa; Sillanurme, sihtotstarve maatulundusmaa ja Saupõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Põlva valla lasteaedade suvine töökorraldus

Kinnitati valla lasteaedade suvepuhkuste perioodid ja suvised valvelasteaiad.
Ahja Lasteaed Illikuku 5. juulist – 1. augustini;
Mooste Lasteaed Tammetõru 5. juulist – 1. augustini;
Tilsi Lasteaed Muumioru 1. juulist – 1. augustini;
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari 5. juulist – 1. augustini;
Põlva Lasteaed Lepatriinu 28. juunist – 6. augustini;
Põlva Lasteaed Mesimumm 28. juunist – 25. juulini ja 9. augustist – 22. augustini;
Põlva Lasteaed Pihlapuu 26. juulist – 22. augustini.

Valvelasteaiad suveperioodil tööpäeviti kella 7-18 on:
Põlva Lasteaed Pihlapuu 28. juunist – 25. juulini
Põlva Lasteaed Mesimumm 26. juulist – 8. augustini
Põlva Lasteaed Lepatriinu 9. augustist – 22. augustini

Lasteaedade sulgemise perioodil on lapsevanemale tagatud võimalus kasutada lasteaiakohta valvelasteaias.

 

Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine

Määrati Kanassaare külas Teeveere maaüksusel olevate ehitiste teenindamiseks vajalik maa, millele seati hoonestusõigus ja katastriüksuse sihtotstarve järgmiselt: koha-aadress Põlva vald Kanassaare küla Teeveere; pindala umbes 8706 m2; sihtotstarve elamumaa.

Kohatasust vabastamine
Põlva Vallavalitsus otsustas pikendada lasteaia kohatasust vabastamise perioodi  25. aprillini.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435
annely.eesmaa@polva.ee