« Tagasi

Vallavalitsuse 21.10.2020 istungil

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Puuri külas asuva Vissi katastriüksuse (katastritunnus 61901:002:0869, pindala 8,17 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati moodustatavatele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Vissi, sihtotstarve maatulundusmaa ja 89 Põlva-Saverna tee, sihtotstarve transpordimaa. Vissi katastriüksusest eraldatavale maale ehitatakse kergliiklustee.

Hoolekogude koosseisude kinnitamine
Kinnitati Põlva Kooli, Tilsi Põhikooli, Vastse-Kuuste Kooli, Põlva Kunstikooli ja Põlva Muusikakooli  hoolekogude koosseisud.

Vallavara tasuta võõrandamine
Põlva vallale kuuluv kinnistu (katastritunnus 62201:001:0264, pindala 2562 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) asukohaga Sikavee, Himma küla, Põlva vald võõrandati otsustuskorras tasuta aktsiaseltsile PÕLVA VESI, et projektirahastuse abil rekonstrueerida sealne puurkaev ja veevarustuse torustik.

Toetuse andmine
Eraldati 400 eurot toetust Eesti meistriks tulnud Põlva vallast pärit tippsportlasele maailmameistrivõistlustel osalemiseks.

Hooldekodu koosseisu kinnitamine
Põlva valla Hooldekodu koosseisu lisati juurde üks hooldustöötaja koht.

Kooskõlastati Põlva valla Noorsootöö Keskuse sümboolika ja selle kasutamise kord.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
Tel 799 9494; 516 0435