« Tagasi

Vallavalitsuse 31.03.2021 istungilt

Sundvalduse seadmine

Seati tähtajatuid sundvaldusi:

  • sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva linnas asuvale Kase tn 5 katastriüksusele, katastritunnus 62001:004:0320, ligikaudse pindalaga 9 m2 maakaabelliini rajamiseks
  • sundvaldus Põlva valla kasuks tänavavalgustuse ehitamiseks Vastse-Kuuste alevikus Kaare tn 4 katastriüksusele (87201:003:0044) ligikaudu 131 m2 ulatuses ja Ahja alevikus Allika tn 3 katastriüksusele (11701:003:0572) ligikaudu 33 m2 ulatuses.

 

Enampakkumise korraldamine

Korraldatakse kirjalik enampakkumine kahe Põlva vallale kuuluva kinnistu võõrandamiseks:

  • Põlva vallas Kaaru külas asuva Ilomäe kinnistu (katastritunnus 62201:001:0716, üldpind 2,21 ha, sihtotstarve elamumaa 100%, sh 1,04 ha metsa) võõrandamiseks alghinnaga 11 310 eurot.
  • Põlva vallas Kauksi külas Päikese kinnistu (katastritunnus 62201:001:1061, üldpind 10 308 m², sihtotstarve elamumaa 100%) võõrandamiseks alghinnaga 4750 eurot.

Põlva valla omandisse on need tulnud peremehetu varana, kinnistutel asuvad lagunenud hooned. Alghinnaks on võetud 2020. a keskmine Põlva valla metsamaa hind 0,57 eurot/m² ja maatulundusmaa hind 0,46 eurot/m².

Vara omandamine

Põlva vald ostab kinnistu (katastritunnus 47301:002:0068, registriosa nr 1909938, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 2532 m²) asukohaga Pargi tee 16, Mooste alevik hinnaga 15 000 eurot. Kinnistul asub Mooste mõisa aidahoone.

Riigihanke tulemuste kinnitamine

Riigihankele „Põlva valla Tännassilma-Kadaja ning Tööstuse tee remont ja pindamine" tuli kolm pakkumist. Edukaks tunnistati AS TREV-2 Grupp esitatud pakkumus, maksumusega 119 428,55 eurot ilma käibemaksuta (143 314,26 eurot koos käibemaksuga).

Protokolliline otsus

Aprillikuu eest ei väljastata õppemaksu arveid Põlva Spordikooli õppuritele.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 5160435
annely.eesmaa@polva.ee