« Tagasi

Vallavalitsuse istung 23.09

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti:
- Rosma külas Männi katastriüksuse (pindala 47286 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega kaheks. Määrati uutele üksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Männi, sihtotstarve maatulundusmaa; Voolumäe, sihtotstarve maatulundusmaa.
- Metste külas Rästa katastriüksuse (pindala 23.23 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega kaheks ning määrati uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Rästanurme, sihtotstarve maatulundusmaa ja Rästametsa, sihtotstarve maatulundusmaa.
- Kähri külas Saare katastriüksuse (pindala 10.63 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele katastriüksustele aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Saare, sihtotstarve maatulundusmaa ja Saarenurme, sihtotstarve maatulundusmaa.

Reservfondist raha eraldamine
Mooste katlamaja rentnik Nevel Eesti OÜ uuendas katlamajas seadmeid ja seetõttu tekkis vajadus ka hoonet remontida. Vahetati katusekate ja uksed-aknad, värviti siseseinad ja laed ning korrastati sanitaarsõlm. Vallavalitsus otsustas reservfondist eraldada nimetatud tööde maksumuse - koos käibemaksuga 14 628 eurot.

Kahjunõude menetlusotsus
Põlva Vallavalitsus leidis, et kahjunõude esitaja poolt väidetavat sündmust, s.o sõidukiga Audi A6 Avant, registreerimismärgiga 082 TKH üle kanalisatsiooniluugi sõitmine ja seetõttu auto rehvi ja velje purunemine, ei ole tõendatud ja esitatud kahjunõue tuleb jätta rahuldamata.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Tunnistati vastavaks riigihankele "Eterniidijäätmete kogumine Põlva vallas" tehtud pakkumused. Edukaks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS esitatud pakkumus, maksumusega 88,00 eurot/tonn ilma käibemaksuta (105,60 eurot koos käibemaksuga).
Edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

Koosseisu kinnitamine
Kinnitati Põlva Haldusteenistuse koosseisu veel üks remonditöölise ametikoht. Põlva haldusteenistuses on nüüd 40 töötajat.

Vallavara võõrandamine otsustuskorras
Otsustati võõrandada vallale kuuluv buss Ford Transit 430L EF VAN, millele enampakkumisega ostjat ei leitud,  hinnaga 1500 eurot.

Teate koostas:

Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435