« Tagasi

Volikogu 29.04.2021 istungilt

Anti ülevaade Põlva valla 2021. aasta eelarve täitmisest seisuga 31.03.2021 ning hangete hetkeseisust.

Võeti vastu täisealise isiku hooldamise kord. Kord reguleerib täisealisele isikule hoolduse seadmist ja hooldaja määramist ning hooldajale hooldajatoetuse määramist ja maksmist Põlva vallas eesmärgiga tagada vaimse või kehalise puudega täisealisele isikule kohane abi tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel.

Aktsiaselts PÕLVA VESI tegevuspiirkonnaks kehtestati Aarna ja Himma-Vardja piirkonnad alates 01.05.2021. a tähtajaga kuni 01.05.2031. a.

Teate koostas:
Liia Sulg
vallasekretäri abi