« Tagasi

Volikogu 30.06.2020 istungil

Istungi alguses kuulati SA Tartu 2024 esindajate ettekannet Euroopa kultuuripealinn 2024 ettevalmistusplaanidest 2020.–2024. a. Kultuuripealinna programm laieneb kogu Lõuna-Eestisse ja ka Viljandisse.

Kehtestati väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise kord. Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Kuulati ära volikogu revisjonikomisjoni arvamus ja kinnitati Põlva valla 2019. aasta majandusaasta aruanne.

Võeti vastu Põlva valla 2020. aasta teine lisaeelarve.

Muudeti Põlva Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu, kus Rasmus Kork arvati koosseisust välja ning uueks liikmeks kinnitati Nikolai Järveoja.

Vee-ettevõtja aktsiaselts PÕLVA VESI tegevuspiirkonnaks kehtestati Vastse-Kuuste alevik.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 26. augustil 2020.

Teate koostas:
Liia Sulg
teabespetsialist
797 6382
liia.sulg@polva.ee