« Tagasi

Volikogu erakorralisel istungil 09.04.2018

Põlva Vallavolikogu erakorraline istung toimus esmaspäeval, 9. aprillil 2018, osales 23 vallavolikogu liiget.

Ahja Vallavalitsus esitas 02.10.2017 Sihtasutusele Innove meetme "Koolivõrgu korrastamine" tegevuse "Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" taotlusvooru ettepaneku projekti "Ahja mõisa peahoone projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd koolihooneks" elluviimiseks. Projekti ettepaneku edasiseks menetlemiseks oli vajalik kinnitada kohaliku omavalitsuse valmisolek projekti elluviimiseks ning puudujääva omafinantseeringu tagamiseks.

Volikogu lubas Põlva Vallavalitsusel katta puudujääv omaosalus eelarveaastateks 2018–2019 planeeritud projekti "Ahja mõisa peahoone projekteerimis- ja rekonstrueerimistööd koolihooneks" elluviimiseks summas kuni 672 500 eurot. Nimetatud projekt viiakse ellu meetmest "Koolivõrgu korrastamine" positiivse rahastusotsuse saamisel.

Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 19. aprillil 2018.

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
799 9494; 516 0435