« Tagasi

Hoolekandeasutuste rajamise projektid said rahastuse

Riik toetab kahe energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamist Põlva valda. Põlva Vallavalitsuse kaks projekti „Energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamine Põlva valda" ja „Energiatõhusa hoolekandeasutuse rajamine Põlva valda dementsetele eakatele" said mõlemad positiivse rahastusotsuse. 

Projektide tulemusel valmivad Põlva vallas kaks 20-kohalist liginullenergiahoonet, millest üks hoone on kavandatud dementsetele eakatele nende vajadustest lähtuvalt. Projektide eesmärgiks on vähendada Põlva valla hallatavate hoonete energiatarvet ning ülalpidamiskulusid. Projektide lõpptähtajaks on 31. juuli 2022.

Kummagi projekti kogumaksumus on 880 000 eurot, millest toetus on 572 000 eurot. Põlva vallale antav toetus kokku on 1 144 000 eurot. Energiatõhusate hoone ehitamist toetab Eesti riik heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Lisainfo:
Kaire Kalk
Arenduse peaspetsialist
kaire.kalk@polva.ee