« Tagasi

Eoste külas Tööstuse tee 9 detailplaneeringu kehtestamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et kehtestas 01.08.2019 korraldusega nr 2-3/406 Eoste külas Tööstuse tee 9 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt lubatakse 3,53 ha suurusele hetkel hoonestamata katastriüksusele püstitada tootmishooned, mille maksimaalne kõrgus on 16 m. Hoonete suurim lubatud arv on viis. Hoonete ehitisealuseid pindalasid planeering ei piira, lubatud hoonete suurima ehitisealuse pindala kogu katastriüksuse kohta on 19 000 m2. Planeeringu elluviimisega kaasnevad pigem positiivsed majanduslikud ning sotsiaalsed mõjud. Olulisi kultuurilisi muutusi ning olulist mõju looduskeskkonnale planeeringu elluviimisega ei kaasne.