« Tagasi

Liikluse ajutine ümberkorraldamine Põlva linnas Piiri tänaval

YIT Eesti AS teostab Põlva linnas Aasa ja Piiri tänaval ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike ümberehitustöid. Vastavalt tööprojektile paigaldatakse osa torustikust Piiri tänava sõidu- ja jalakäijate tee aluspinnasesse. Tööd teostatakse lahtikaevega, mille tõttu on vajalik tänaval liiklus ajutiselt sulgeda ja ümber suunata.

Eelnevat tulenevalt on antud YIT Eesti AS-le luba sulgeda tööde ajaks ajavahemikul 24.09.2019–01.10.2019 Piiri tänava lõik skeemil näidatud asukohas. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Põlva Vallavalitsus