« Tagasi

Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist – 25. veebruarini 2020.

Planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga laiendada elamut äripindadega ja  muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast  elamu- ja ärimaaks. Planeering lubab olemasolevat elamut laiendada selliselt, et esimesele korrusele oleks võimalik rajada koolituskeskus koos kontori- või äriruumidega ning teisele korrusele kaks ärikorterit, hoone teenindamiseks vajalik parkimine lahendatakse krundil ning juurdepääs alale on kavandatud Piiri tänavalt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu muutmiseks, lubades väikeelamute alale väikesemahulist äritegevust.

Detailplaneeringuga saab tutvuda Põlva vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas (Võru tn 1) või valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 5. märtsil 2020 kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, Kesk tn 15.