« Tagasi

Põlva Vallavalitsus otsib arendusspetsialisti

Põlva Vallavalitsus võtab tööle arendusspetsialisti, kelle ülesandeks on arengukava täitmisele projektialane kaasaaitamine ning ettevõtluskeskkonna arendustegevuse koordineerimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus või vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • hea inglise keele oskus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • Euroopa Liidu struktuurifondide ja Eesti siseriiklike toetusskeemide toimemehhanismide  tundmine;
 • arvuti kasutamise oskus heal tasemel;
 • andmekogude kasutamise ja andmete analüüsimise oskus;
 • pingetaluvus, täpsus, initsiatiivikus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • B-kategooria juhiload.

Kasuks tuleb:

 • vene keele oskus;
 • projektide koostamise ja juhtimise kogemus

Teenistusülesanded:

 • siseriiklike ning rahvusvaheliste projektide ja uuringute algatamine, koostamine, juhtimine ja aruandluse esitamine;
 • ettevõtlusvaldkonna koordineerimine;
 • hallatavate asutuste ja kodanikuühiskonna nõustamine arengukavade ja  taotlusprojektide koostamisel.

Meie pakume:

 • 35-päevast puhkust;
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • võimalust osaliselt töötada kodukontoris;
 • vahvaid ja toetavaid kolleege.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 02.02.2020 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Kontakt:
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
tel +372 5301 4448
e-post kaire.kalk@polva.ee