« Tagasi

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna Põlvas

Riigihalduse minister Jaak Aab on täna, 17. jaanuaril Põlvamaal, et kohtuda kohalike omavalitsuste esindajatega. Plaanis on arutada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalusi piirkonna elu edendamiseks. Veel külastab minister Põlva Noortekeskust.

„Põlva esindajatega kohtumise fookuses on võimalikud koostöökohad valla ja riigi osutavate teenuste pakkumiseks," ütles minister Aab. „Valla esindajad tutvustavad meile Põlva linna keskplatsi arendusplaane ja arutame, kuidas loodav riigimaja võiks sinna sobituda. Kohtumise järgselt analüüsivad veel Rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi spetsialistid koos valla esindajatega põhjalikult loodava riigimaja asukohta, sinna kolivate asutuste vajadusi teenuste osutamiseks ja maja loomise kulusid. Seejärel loodame lähiajal teha lõpliku otsuse riigimaja asjus."

Hetkel on loodavasse riigimajja kavandatud 13 asutuse tööruumid ligikaudu 90 töötajale. Hoonesse on kavandatud Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet, Muinsuskaitseamet, Tööinspektsioon, Rahandusministeeriumi Põlva talitus, Rahva Kultuurikeskus jt asutused. Lisaks varasemale kolimisettepanekule on kavandatud hoonesse tööruumid kohtule, prokuratuurile  ja tulevasele ühendatud haridusametile.

Minister kohtub Põlva noortekeskuses Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduste esindajatega, et arutada mitteõppivate ja -töötavate noortega seotud küsimusi.


Kristina Haavala
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3448 | 518 7899