« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmise avalik istung (toimumise kuupäeva muudetud)

Põlva Vallavalitsus korraldab seoses Põlva linna Pihlaka tn 9 krundile projekteerimistingimuste andmise menetlusega avaliku istungi. Projekteerimistingimuste eelnõu kohta vastuväiteid esitanud isikutel on istungil õigus asja kohta avaldada suuliselt arvamust. Istung toimub 29.01.2020 kell 17:00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel.