« Tagasi

Esitada saab kodanikupäeva aumärgi kandidaate

Siseministeerium tunnustab alates 1998. aastast kodanikupäeva aumärgiga tegutsejahingega hoolivaid inimesi, kes panustavad meie ühiskonda. Nad on kogukonnale oluliste tegemiste eestvedajad või pühendunud vabatahtlikud; edendavad kodanikukasvatust ja -hoolivust.

Kandidaate saab esitada igaüks ministeeriumi kodulehe kaudu. Soovi korral võib ettepaneku saata paberkandjal aadressile Pikk 61, 15065, Tallinn või e-posti teel press@siseministeerium.ee. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 28. oktoober 2018.

Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi panust kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Kõik ettepanekud vaatab läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuuluvad ka vabaühenduste esindajad ja varasem kodanikupäeva aumärgi laureaat. Et komisjon saaks teha kaalutletud otsuse, on oluline lisada oma ettepanekule põhjalik põhjendus.

Kodanikupäeva aumärgi pälvivad tänavu 15 laureaati. Aumärgi pälvinud inimesed on koos ettepaneku esitajatega oodatud pidulikule kodanikupäeva tänutseremooniale, mis toimub 28. novembril kell 17 Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones (Pikk 17, Tallinn).

Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja alates 1998. aastast saab näha riigiportaalis.