Lumetõrjetööd Põlva vallas

Esimene lumi on kohal ja esimesed lumetõrjetööd valla teedel ka tehtud. Põlva vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus elatakse aasta läbi. Suvilate omanikud, kes ei soovi sissesõiduteele lumetõrjet, palume sellest piirkonna teenusepakkujale kindlasti teada anda.

Hooldustsüklit alustatakse pärast lumesaju või tuisu lõppu või lumesaju korral alates lumekihi kriitilise paksuse (10 cm) saavutamisest. Kohalikud maanteed vabastatakse lumest 12 h jooksul ja erateed 24 h jooksul.

Et lumetõrjetöödsujuksid tõrgeteta palun tähistage oma sissesõiduteed ja tähistage ka kõikvõimalikud takistused (väiksemad puud või põõsad, kivid, piiripostid jms).

Peale selle tuleks kärpida või lasta kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele. Ideaalne on, kui teekoridor on okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja 3,5 meetri kõrguselt. Märgistamata objektide kahjustumisel kannab kulud eratee omanik.

Vald ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust erateedel juhul, kui teele on paigaldatud sõitu keelav liiklusmärk või sissesõitu keelav liiklusmärk või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus. Teavitussilt "eratee" ei ole sissesõitu keelav märk. Palume liiklusmärgid eemaldada või märkidele peale panna kilekott, et teostataks lumelükkamist.

Linnas palume lumesaju ajal sõidukeid tänava äärde mitte parkida, sest see takistab oluliselt lumetõrjetöid.

Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt.

Kui kellelgi on seoses lumetõrjega muresid või tagasisidet, siis palume sellest kindlasti teada anda Põlva Haldusteenistuse juhatajale Rein Kamberile telefonil 5560 1587 või otse oma piirkonna talihooldetööde teostajale.