« Tagasi

Konkurss Põlva Kooli direktori ametikoha täitmiseks

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursiga direktorit Põlva Koolile.

Põlva Kooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Põlva Koolis õpib 856 õpilast ja ametis on 125 töötajat, kool asub kolmes õppehoones.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

Edukas kandidaat on:
- vastutustundlik, korrektne ja täpne
- väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega
- loov ja initsiatiivikas
- õpi- ja otsustusvõimeline
- valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

Sul on võimalus olla:
- Põlva Kooli arengu eestvedaja ja eduloo tutvustaja
- motiveeritud ja kompetentsete töötajate usaldusväärne liider ning inspireerija
- kaasaegse õpi- ja töökeskkonna arendaja ja looja
- aktiivne ja tunnustatud koostööpartner Põlva valla haridus-, noorsootöö ja kultuuriasutustele
- koolijuht Kagu-Eesti suurimas põhikoolis

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
4) essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi juhina.

Dokumendid palume saata hiljemalt 27.12.2021 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee

 

Täiendav info:
Aigi Tiks
Põlva Vallavalitsus
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
aigi.tiks@polva.ee
799 9490