Vallavalitsuse 30.11.2021 istungil

Aadresside määramine
Määrati uued maaüksuste aadressid:
- Loko külas Tartu mnt 1 //Tasuja uueks aadressiks on Tasuja
- Vanamõisa külas Uuemõisa uueks aadressiks on Mõisa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Seati elektrivõrgu rajamiseks isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale Laanekooli tee L1 katastriüksusele pindalaga 54 m2.

Omandiõiguse seadmine
Põlva vallale kuuluv kinnistu Tilsi keskus 9 jagatakse reaalosadeks selliselt, et kinnistul asuvas hoones moodustub kokku 10 reaalosa, mis on seejärel võimalik võõrandada tegelikele kasutajatele. Tegu on kohaliku elanikkonna kasutuses olevate garaažiboksidega.

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku tee Erastvere-Põlva lõigu km 0–19,233 teeäärse 15 katastriüksuste jagamisega.  Maaeraldused on seotud sellega, et projekteeritavad tee elemendid (truup, kraav, mulde laiendus, ristmiku laiendus, tehnovõrk, nähtavuskolmnurga ala, bussitasku) jäävad külgnevale kinnistule.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankel „Põlva valla valvekaamerad" tunnistati edukaks Securer OÜ pakkumus, kui kõige soodsama hinnaga pakkumus, maksumusega 11 739,63 eurot ilma käibemaksuta (14 087,56 eurot koos käibemaksuga). Kaamerad paigaldatakse valla alevikesse ja küladesse.

Riigihankele „Kaasiku-Lina jalgratta- ja jalgtee projekteerimine" tuli üheksa pakkumust. Edukaks tunnistati VILprojekt OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 13 800,00 eurot ilma km-ta (16 560,00 eurot koos km-ga).

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus
799 9494; 516 0435