« Tagasi

Põlva Vallavalitsus otsib finantsosakonna juhatajat

Põlva Vallavalitsus pikendas finantsosakonna juhataja konkursi tähtaega 31. jaanuarini 2022.

Tööülesanded

- finantsosakonna juhtimine;
- eelarvestrateegia ja eelarveprojekti koostamine;
- finantsanalüüside ja raamatupidamistoimingute teostamine;
- valla eelarve täitmise jälgimine ja analüüsimine;
- valla rahavoogude planeerimine ja haldamine;
- valitsuse ja volikogu õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine oma töövaldkonnas.

Nõuded kandidaadile

Kandidaadil on erialane kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane töökogemus antud valdkonnas;
- eesti keele valdamine kõrgtasemel;
- kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine;
- avaliku sektori majandustegevuse ja eelarve koostamise põhimõtete tundmine;

Isikuomadustest on nõutavad väga hea suhtlemisoskus, pingetaluvus, tasakaalukus ja usaldusväärsus, algatusvõime ja loovus, otsustusvõime ja vastutustunne, koostöövalmidus.

Omalt poolt pakume

- mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
- toredaid kolleege ja toetavat meeskonda.

Tööle asumise aeg märts 2022

Kandideerimise info

Ametikohale kandideerimiseks palume esitada elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31.01.2022 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee

Kontakt: Martti Rõigas, vallavanem, e-post: martti.roigas@polva.ee

Töötukassa kuulutus