2022. aasta kaasavasse eelarvesse esitati 13 ettepanekut

Põlva valla kaasavasse eelarvesse sai esitada ettepanekuid 10. – 25. jaanuarini. Sellel aastal, nii nagu eelmiselgi, esitati 13 ideed.  Rohkem kui pooled ettepanekud olid esitatud kogukonnaühenduste poolt.

Tähtajaks esitati järgnevad ettepanekud:

 1. Ahja-Kärsa kõnnitee                                    
 2. avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile                                            
 3. katusega rattaparkla ehitus Põlva raudteejaama                                         
 4. Kiidjärve järve rannaala laste mänguväljaku uuendamine                         
 5. Lootvina külamaja juurde sportliku tegevusväljaku loomine         
 6. madalseiklusrada Ahja mõisa parki                                     
 7. mälestusmärk „Vabaduskivi" Põlva linna keskväljakule                           
 8. Põlva ranna ujumissilla renoveerimine ja kaasajastamine aastaringseks kasutamiseks
 9. Põlva valla tuubi-ja kelgumägi                                            
 10. Sõpruse palliväljak                                      
 11. Uisuta aastaringi!                                         
 12. ujumissilla ehitus Mooste järve Järveotsa tee poolsele alale                      
 13. Vastse-Kuuste aleviku tasakaaluraja ja tarzaniraja püstitamine                                        

Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjonis, kus hinnatakse ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatust ja eelarve läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele. Vajadusel teeb hindamiskomisjon idee esitajale ettepaneku idee täpsustamiseks näiteks maksumuse või asukoha osas.

Hindamise läbinud ettepanekud pannakse volis.ee keskkonnas rahvahääletusele. Hääletada saavad vaid Põlva valla elanikud, kellel on vanust vähemalt 16-aastat.

Rahvahääletusele minevate ettepanekute sisuline tutvustamine toimub peale hindamiskomisjoni otsust.  Jälgige infot Põlva valla kodulehel, Facebooki lehel ja infolehes Põlva Teataja.

 

Lisainfo: 
Kaire Kalk
arenduse peaspetsialist
Põlva Vallavalitsus
kaire.kalk@polva.ee