Detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine: Orajõe saar ja lähiala, Põlva linn

Põlva Vallavalitsus teatab, et võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus silla rajamiseks ning anda alale ruumiline terviklahendus. Planeeringuala suurus on ca 4460 m2 ja see hõlmab osaliselt Orajõe katastriüksust (katastritunnus 62201:001:1101), osaliselt Oja tn 14 katastriüksust ja osaliselt Pärna tänav T1 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on määratud planeeringualale hoonestusala, mille piires on lubatud ehitada kergliiklussild ning selle laiendusena kavandatud terrass. Juurdepääs kergliiklussillale on kavandatud Pärna tänavalt ning Oja tn 14 katastriüksusel asuvast pargist.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.