Ahja mõisa peahoone katuse restaureerimisest

Põlva Vallavalitsus on planeerinud Ahja mõisa katuse restaureerimise käesolevaks aastaks ning on sõlminud 26.04.2022 töövõtulepingu "Ahja mõisa peahoone katuse restaureerimine". Lepingu täitmise tähtaeg on seitse kuud.

Lisaks katusekatte vahetusele on ettenähtud korstnate ümberehitamine. Silikaattellistega remonditud korstnate otsad tuleb laduda savitellistest, kasutades lubimörti. Kõikidele korstnatele, mis on katuse pinnast kõrgemal kui 1,2 m tuleb paigaldada harjapoolsele küljele astmerauad kõrguse vahega ca 30 cm. Korstnad tuleb krohvida lubimördiga ja värvida lubivärviga valgeks. Korstnate otsad kaetakse tsingitud terasest katteplekkidega.

Kahjuks on Ahja mõisa peahoone korstnale ehitanud oma pesa valge-toonekured. Põlva Vallavalitsus taotles Keskkonnaametilt luba pesa likvideerimiseks. Keskkonnaamet kaalus looduskaitseseaduse § 55 lõike 3 punktis 4 sätestatut, mille kohaselt on lubatud lindude pesade kõrvaldamine muuhulgas ka muu olulise vara kahjustamise vältimiseks, tagades sealjuures isendi kaitse. Mõisahoone katusetööde teostamine häirib pesitsust ja võib ka valge-toonekure pesa stabiilsust mõjutada, mistõttu võib pesa kiire eemaldamine enne uue kurna munemist olla mõistlik ka munade või poegadega pesa alla kukkumise ennetamiseks.

Keskkonnameti spetsialist viis läbi 9.05.2022 kohapeal vaatluse ja tuvastas, et möödunud aasta rajatud pesa oli asustatud, kuid vanalinnu käitumise järgi pesas mune ei olnud. 10.05.2022 kontrollis pesitsuse olukorda ka Keskkonnaameti Keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakonna peainspektor drooniga ja tuvastas, et pesa on asustatud, kuid droonifotodelt on näha, et linnud ei ole munenud antud pessa.

Arvestades valge-toonekure asurkonna elujõulist seisundit Eestis, ei oma Keskkonnaameti hinnangul nimetatud pesa eemaldamine valge-toonekure populatsiooni soodsale seisundile Eestis olulist negatiivset mõju. Keskkonnaamet on andnud 11.05.2022 loa pesa likvideerimiseks tingimusel, et pesa lammutatakse enne, kui pessa tekivad munad.