Volikogu 19.05.2022 istungil

Võeti vastu Põlva valla 2022. aasta esimene lisaeelarve. Põhitegevuse tulud suurenevad 364 426,29 eurot,  põhitegevuse kulud suurenevad 359 426,29 eurot ning investeerimistegevuse kulud suurenevad 5000 eurot.

Volikogu järgmine istung toimub 16. juunil 2022.