Rekonstrueerimistöödest Põlva järve ääres

Põlva järveäärsete laudteede rekonstrueerimiseks kuulutati välja riigihange ja tänaseks on ehitaja leitud. Töid hakkab teostama Meris OÜ. Olemasolev laudtee ja sillad rekonstrueeritakse ning osaliselt asendatakse samaväärsega.

Wakepargi ehitustööd veel jätkuvad, paigaldada tulevad pargi käiguteed.

Pargi avamine sõltub ka ranna-ala rekonstrueerimistöödest, mis hetkel veel pooleli. Ranna-alale tuleb rajada vee ja kanalisatsioonitorustik ning paigaldada statsionaarsed tualetid.

Täiendavalt rajatakse ca 200 m2 suurune terrass koos müügipaviljoniga.

Värskendatakse ka rannaala inventar, vahetatakse välja olemasolevad riietuskabiinid ja osaliselt ka mänguväljaku atraktsioonid ning paigaldatakse uued pingid ja istumisalad ehk „lebolad".