« Tagasi

Vallavalitsuse 02.08.2022 istungil

Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Peri külas Pedaja tee 6 katastriüksuse (pindala 13.29 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:

1. Pedaja tee 6, sihtotstarve elamumaa;
2. Võilille, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Miiaste külas Patra katastriüksuse (pindala 14.17 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:
1. Patra, sihtotstarve maatulundusmaa;
2. Liinialuse, sihtotstarve maatulundusmaa;
3. Lõpuotsa, sihtotstarve maatulundusmaa.

Nõustuti Miiaste külas Rossi katastriüksuse (pindala 2,4 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamisega ning määrati uutele moodustatavale katastriüksustele aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt:
1. Rossi, sihtotstarve maatulundusmaa;
2. Kroosi, sihtotstarve maatulundusmaa.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Tunnistati riigihankel "Põlva randa veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine" edukaks Kaevetööd24 OÜ pakkumus kui kõige madalama hinnaga pakkumus, maksumusega 36 550,00 eurot ilma km-ta (43 860,00 eurot koos km-ga).

Tunnistati riigihankel "Põlva linnas, Kesk tänava silla rekonstrueerimisprojekti koostamine" edukaks Insten Projekt OÜ ja Safeway OÜ esitatud ühispakkumus, maksumusega 33 968,00 eurot ilma käibemaksuta (40 761,60 eur koos käibemaksuga).

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Tunnistati sõiduauto MITSUBISHI I-MIEV registreerimismärgiga 088BGX võõrandamise enampakkumise parimaks pakkumuseks pakkumus summas 3550 eurot.

Teate koostas:
Joonas-Priit Sibul
teabespetsialist
Põlva Vallavalitsus