« Tagasi

Põlva Vallavalitsus otsib oma meeskonda arenduse peaspetsialisti

Ametikoha eesmärk

Valla põhiliste strateegiliste arengusuundade väljatöötamine, valla arengukava koostamise ja täiendamise koordineerimine. Arengukavast tulenevate ülesannete täitmine, erinevate programmide ja projektide kaudu valla arendamine ning partnerite kaasamine.

Põhilised tööülesanded

 • arendusprojektide koostamine, kaasamine, aruandluse esitamine ning Põlva valla esindamine;
 • siseriiklikest ja rahvusvahelistest fondidest rahastamisvõimaluste leidmine;
 • kaasava eelarve menetlemine.

Nõuded kandidaadile

 • kõrgharidus või vähemalt 2-aastane eelnev töökogemus ametikoha töövaldkonnas;
 • projektide koostamise ja juhtimise kogemus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • Euroopa Liidu struktuurifondide ja Eesti siseriiklike toetusskeemide toimemehhanismide tundmine;
 • andmekogude kasutamise ja andmete analüüsimise oskus;
 • hea inglise keele oskus;
 • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • pingetaluvus, täpsus, initsiatiivikus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • võimalust osaliselt töötada kodukontoris.

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus (CV), motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25.09.2022 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

Täiendav info: Merle Sulaoja, tel 5919 7930, merle.sulaoja@polva.ee.