« Tagasi

Teade Taevaskoja küla ümbruse riigimetsa majandamise kava projekti valmimisest

FOTO Taevaskoja küla FB lehelt

 

Täname kohalikku kogukonda ja elanikke Taevaskoja küla ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le tehtud ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud esitatud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja vastuseid neile, on võimalik tutvuda RMK kodulehel: https://media.rmk.ee/files/Taevaskoja_ettepanekud_vastused_26.09.22.pdf

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Taevaskoja küla ümbruse riigimetsa majandamise kava projekti aastateks 2023-2032. Projekti ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel: https://media.rmk.ee/files/Polvamaa_Taevaskoja_KAH_26.09.22.pdf

Ootame koostatud  riigimetsa majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile polvamaa@rmk.ee 17. oktoobriks 2022. a. Sealhulgas ootame kohaliku kogukonna ja omavalitsuse arvamust,  kas-kus-millal on vajalik korraldada täiendav koosolek kava projekti tutvustamiseks.

Kindlasti soovime teiega kokku saada  märtsis 2023, et koos kohapeal  üle vaadata  raiele kavandatavate puistute seisund ja koos   otsustada / vajadusel ettemärkida säilitatavad puud Taevakaare tee / Himmaste tee  äärsetel raietel  (kvartal KJ163).

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt.
 

Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
polvamaa@rmk.ee
504 5761