Soojusenergia hind alates 1.11.2022

Hea soojusenergia tarbija!

Energiahindade tõusust tulenevalt kooskõlastas Konkurentsiamet oma otsusega 30.09.2022 nr 7-3/2022-140 AS-i Põlva Soojus 28.09.2022 esitatud taotluse alusel Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud müüdava soojuse piirhinnaks 75.00 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Hind hakkab Ahja, Põlva, Tilsi ja Vastse-Kuuste võrgupiirkondades kehtima 01.11.2022.

Soojust soovides,
AS Põlva Soojus