« Tagasi

Vallavolikogu 17.11.2022 istungil

Põlva valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2022–2025 muutmine
Arengukava tegevuskavasse lisati aasta 2026 ja jäeti välja tegevused, mis on tehtud. Eelarvestrateegiasse lisati 2026. aasta.

Põlva valla heakorraeeskirja muutmine
Põlva valla heakorraeeskirja lisati roheala mõiste, sõiduki parkimisel avalikus kohas tuleb jälgida, et see ei takistaks lume- ja libedusetõrje ning heakorratööde teostamist ega prügiauto ligipääsemist jäätmekonteineritele.

Esimesel lugemisel oli eraüldhariduskooli ja eralasteaia toetamise kord
Põlva vald on toetanud ja toetab ka edaspidi eraüldhariduskoole ja eralasteaedu. Otsustamisele tulevad toetuse suurused 2023. eelarveaastaks. 

Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus
Ajakohastati Põlva Valla Hooldekodu põhimäärus. Alates 01.01.2023 tegutseb Põlva valla hooldekodu senise ühe tegevuskoha (Uus tn 2, Põlva) asemel kolmes tegevuskohas (Uus tn 2, Lina tn 17 ja Lina tn 19, Põlva).

Põlva Vallavalitsuse teenistujate struktuur ja teenistujate koosseisu muutmine
Ajakohastati Põlva vallavalitsuse struktuur. Pikemat aega täitmata ametikohad koondatakse, täitmata ametikohtade tööülesanded ja ametikoha töötasu on jagatud teiste töötajate vahel. Koondatakse kaks finantsosakonna töötajat.

Põlva Vallavolikogu võttis teatavaks revisjonikomisjoni akti, mis puudutas Põlva valla 2021. aasta hangete korralduse ja lepingute täitmist.

Arhitekt-planeerija Tiia Zuppur andis ülevaate Põlva valla üldplaneeringu menetluse hetkeseisust.

Järgmine korraline volikogu istung toimub 15. detsembril 2022.

 

Teate koostas: 
AnnelyEesmaa
avalike suhete spetsialist
Põva Vallavalitsus