Põlva valla tunnustuste kandidaate saab esitada 15. detsembrini

15. detsembriks ootab Põlva vallavalitsus kandidaate 2022. aasta tunnustustele:
Põlva valla aukodanik
Aasta tegu
Aasta vabatahtlik
Põlva valla kultuuripreemia

Ettepanekuid saab teha igaüks ja need tuleb esitada koos põhjendusega e-posti aadressile info@polva.ee

Ettepaneku esitamise vorm on kättesaadav valla kodulehel https://www.polva.ee/blanketid