« Tagasi

Laps alustab kooliteed 2023. aasta sügisel

2023. aasta sügisel alustavad kooliteed lapsed, kes on sündinud perioodil 01.10.2015 – 30.09.2016.

Põlva vald määrab tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest igale koolikohustuslikku ikka jõudvale lapsele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald, elukohajärgse munitsipaalkooli.

Põlva vallas on lapsele elukohajärgse kooli määramine  reguleeritud vallavalitsuse määrusega. Nimetatud määruse kohaselt esitab lapsevanem vallavalitsusele hiljemalt õppima asumise aasta 1. veebruaril vormikohase taotluse. Rahvastikuregistri andmetel elab Põlva vallas 120 last, kes käesoleva aasta 1. septembril peaksid asuma õppima esimeses klassis.

Taotluse vorm lapsele elukohajärgse kooli määramiseks on kättesaadav Põlva valla veebilehel   http://www.polva.ee/blanketid. Taotlus tuleb esitada kõikidel vanematel, kelle lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel on Põlva vald ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või tuua paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse 1. veebruariks 2023. Elukohajärgse kooli määramise otsusest teavitatakse vanemaid taotluses märgitud kontaktidel hiljemalt 1. märtsil 2023.

Lisainfo:
Ülle Saar
haridusspetsialist
ulle.saar@polva.ee
5306 9570

 

Foto: Freepik