« Tagasi

Vallavalitsuse 24.01.2023 istungil

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine.

Kehtestati Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse teenuste hinnakiri. Muutuvad teatrisaali ja tantsusaali kasutamise ning terve maja rentimise hinnad.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Põlva vallas, Kärsa, Kaaru, Valgesoo, Rosma, Mammaste ja Orajõe külade piirkonna kruusateede remont ja hooldustööde teostamine" esitati 4 pakkumust. Edukaks tunnistati AS TREV-2 esitatud pakkumus, maksumusega 135 462,82 eurot ilma käibemaksuta (162 555,38 eurot koos käibemaksuga).

Teate koostas:
Alina Poduškina
Meediaspetsialist
Põlva Vallavalitsus