« Tagasi

Kevadine liikluspiirang valla teedel

Põlva Vallavalitsus annab teada, et kehtestab alates 20. märtsist kuni 24. aprillini 2023 sõidukitele massipiirangu liiklemiseks Põlva valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel.

 Koormuspiirangutega teelõigud tähistatakse vastavate liiklusmärkidega.
Sõidukitel, mille registrimass ületab teele kehtestatud piirangut, on kohalikel teedel ilma Põlva Vallavalitsuse eriloata liiklemine keelatud.

Liikluspiirang ei laiene operatiivsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale ettevõttele.

Lisainfo teede ja eriloa väljastamise kohta leiab Põlva valla kodulehelt.