Taevaskoja külas Sanatooriumi katastriüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Põlva Vallavolikogu 18.05.2023 otsusega nr 1-3/19 tunnistati kehtetuks Taevaskoja külas Sanatooriumi katastriüksuse detailplaneering. Planeering oli koostatud eesmärgiga anda ehitusõigus puhkeküla- või laagri majutushoonete püstitamiseks, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramiseks ning arhitektuurinõuete seadmiseks. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist taotles kinnisasja omanik, kelle sõnul ei ole detailplaneeringu elluviimine kavandatud mahus otstarbekas ega ka võimalik.