« Tagasi

Volikogu 21.09.2023 istungil

Volikogu istungil osales 26 volikogu liiget.

Vallavolikogu liikme Igor Taro volitused on avaldaja soovil peatatud. Asendusliikmena sai volikogu liikmeks Janno Simso.

Moodustati uuesti ka Eesti 200 fraktsioon, mille esimees on Janno Simso ning liikmeteks Ahti Bleive ja Anti Rüütli.

Tartu 2024 informatsioon
SA Tartu 2024 juhatuse liige Kuldar Leis andis ülevaate Euroopa kultuuripealinn Tartu2024 programmi kujunemisest ja valmisolekust tiitliaastaks.

Võeti vastu Põlva valla 2023. aasta teine lisaeelarve
Põhitegevuse tulud suurenevad 27 395,77 euro võrra, millest 16 109,77 eurot on tulud kaupade ja teenuste müügist ja 11 286 eurot on saadud menetluskulude katteks. Kulud vähenevad 36 052,23 euro võrra.
Investeerimistegevuse tulud suurenevad 13 000 eurot pankadelt saadava intressitulu arvel, kulud suurenevad 111 448 eurot seosest laenude intressikulu kasvuga.

Esimesel lugemisel oli välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise kord
Eeskiri reguleerib välireklaami paigaldamist ja eemaldamist ning reklaamimaksu arvestamise ja maksmise korda Põlva valla haldusterritooriumil.

Põlva Vallavolikogu turvalisuse komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Seoses Igor Taro volikogu liikme volituste peatumisega valiti uuesti vallavolikogu turvalisuse komisjoni esimees ja aseesimees. Komisjoni esimeheks valiti senine esimees Rainer Rahasepp ja aseesimeheks sai Janno Simso.

Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni akti teatavaks võtmine
Volikogu võttis teadmiseks Põlva Vallavolikogu revisjonikomisjoni akti Põlva vallavalitsuse tegevuse kohta Intsikurmu raie korraldamisel.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus