« Tagasi

Vallavalitsuse 07.11.2023 istungil

Projekteerimistingimuste andmine
Loobuti detailplaneeringu koostamise kohustusest ja anti projekteerimistingimused Põlva vallas Vastse-Kuuste alevikus Pargi tn 26 katastriüksusele (katastritunnus 62201:001:1795) laohoone puiduettevõtte valmistoodangu hoiustamiseks.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti
- Himmaste külas Räpina mnt 5 katastriüksuse (katastritunnus 61902:003:0059, pindala 9,70 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Räpina mnt 5, sihtotstarve elamumaa ja Rukkilille, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Aarna külas Metsaääre katastriüksuse (katastritunnus 62201:001:0181, pindala 3,08 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Metsaääre, sihtotstarve maatulundusmaa ja Männisalu, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Kauksi külas Liivaku katastriüksuse (katastritunnus, pindala 10,95 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Liivaku, sihtotstarve maatulundusmaa; Hirmumasti, sihtotstarve maatulundusmaa; Torni, sihtotstarve maatulundusmaa; Halli, sihtotstarve maatulundusmaa; Lambalauda, sihtotstarve maatulundusmaa; Kuivuse, sihtotstarve maatulundusmaa; Kasemetsa tee, sihtotstarve transpordimaa ja Töökoja tee, sihtotstarve transpordimaa;
- Holvandi külas Metsaääre katastriüksuse (katastritunnus 61902:005:0281, pindala 24,59 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Metsaääre, sihtotstarve maatulundusmaa; Metsaniidu, sihtotstarve maatulundusmaa ja Metsanurme, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Aarna külas Järve katastriüksuse (katastritunnus 61901:001:0262, pindala 9,52 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Järvemetsa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Rae, sihtotstarve maatulundusmaa.

Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldatakse 353,16 eurot Tilsi, Ahja, Mooste ja Vastse-Kuuste jäätmejaamade ohtlike jäätmete käitlemise vastutuskindlustuse lepingu sõlmimiseks ning  14 700 eurot aktsiaseltsile PÕLVA VESI "Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024-2035" koostamiseks.

Eelarve muutmine
Tehakse eelarvesisesed ümberpaigutused seoses allasutuste eelarvetesse laekunud sihtotstarbeliste finantseerimistega.

Protokolliline otsus
Põlva Vallavalitsus otsustas õpetajate streigi tõttu tekkinud töösulu aja eest õpetajate töötasu mitte kinni pidada..

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist