« Tagasi

Vallavalitsuse 28.11.2023 istungil

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldatakse õppuritoetust ühele õpilasele summas 40 eurot ja transporditoetust viiele õppurile summas 450 eurot.

Hinnakirja kehtestamine
Kehtestati Põlva Keskraamatukogu osutatavate teenuste uus hinnakiri.

Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihankele "Kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamine" tuli ainult üks pakkumine, mis tunnistati ka edukaks. Energex Energy Experts OÜ esitatud pakkumuse maksumusega on 10 900 eurot ilma käibemaksuta (13 298 eurot koos käibemaksuga 22%).

Riigihankele "Põlva Kultuurikeskuse trepistiku, tugimüüride ja panduste rekonstrueerimise ning valguspargi rajamise projekteerimistööd" tuli viis pakkumust. Edukaks tunnistati Selektor Projekt OÜ esitatud pakkumus maksumusega 38 900 eurot ilma käibemaksuta (47 458 eurot koos käibemaksuga 22%).

Reservfondist raha eraldamine
Eraldatakse reservfondist OÜle Geodata Arendus EVALD-is oleva jäätmevaldajateregistri korrastamiseks 570 eurot (tegevuse maksumus koos käibemaksuga) ja  Põlva valla kaugküttepiirkondade soojusmajanduse arengukava koostamiseks 13 298 eurot koos käibemaksuga.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus