« Tagasi

Vallavalitsuse 05.12.2023 istungil

Toetuse andmine
Eraldatakse 200 eurot eramu värvimise toetust.

Ametikoha struktuuriüksuse muutmine
Projektispetsialisti ametikoht viiakse finantsosakonna koosseisust vallavanema alluvusse.

Hanke tulemuste kinnitamine
Hankele „Laenu võtmine Põlva valla 2023. a investeeringute finantseerimiseks" tuli viis pakkumust, millest edukakas tunnistati AS SEB Pank pakkumus.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus