« Tagasi

Volikogu 25.01.2024 istungil

Võeti vastu Põlva valla 2024. aasta eelarve
2024. aasta eelarve maht on 39,8 miljonit eurot. Põlva valla 2024. aasta põhitegevuse tulude eelarve on 27,5 miljonit eurot, kulude eelarve 27,4 miljonit eurot, investeeringute maht on 10,4 miljonit eurot.

Investeeringutest suurim osa ehk 38% on planeeritud üldiste valitsussektori teenuste parendamiseks, uue administratiivhoone ehitamiseks ja AS Põlva Soojus, mille ainuomanik on Põlva Vallavalitsus, aktsiakapitali suurendamiseks.
Majandusvaldkonna investeeringud hõlmavad investeeringute kogumahust 22%, suurimad objektid on Põlva uue turuhoone ehitus 1,4 miljonit eurot ning teede pindamine ja ehitus vastavalt teehoiukavale 0,71 miljonit eurot.
Haridusvaldkonna investeeringute (kogumahust 21%) suurim objekt on Põlva Lina tn koolimaja projekteerimine ja ehitus. 2024. aasta kultuurivaldkonna mahukaim objekt on Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse katusele rajatav Taevapark 0,8 miljonit eurot.

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise kord Põlva vallas saadeti kolmandale lugemisele.

Valiti Põlva Vallavolikogu tunnustuste saajad. Tunnustused antakse üle volikogu esimehe ja vallavanema pidulikul vastuvõtul 22. veebruaril.

Kinnitati revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaan.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus