« Tagasi

Vallavalitsuse 30.01.2024 istungil

Katastriüksuste piiride muutmine
Nõustuti Karilatsi külas Kassi katastriüksuse (87202:001:0017, pindala 9,15 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Keldu katastriüksuse (87202:001:0365, pindala 5218 m², maa sihtotstarve maatulundusmaa) omavaheliste piiride muutmisega.

Sundvalduse seadmine
Seati sundvaldused Elektrilevi OÜ kasuks maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks Orajõe külas Toominga tee 4  ja Toominga tee 1 katastriüksustele.

Rahaliste vahendite eraldamine
Eraldati Põlva valla 2024. aasta eelarvest sihtsuunitlusega rahalised vahendid: 63 000 eurot Sihtasutusele Põlva Sport ja 27 000 eurot Sihtasutusele Mooste Mõis.

Töötajate koosseisu kinnitamine
Kinnitati Põlva Keskraamatukogu töötajate koosseis.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus