Vallavalitsuse 09.04.2024 istungil

Maa omandamine
Omandatakse tasuta Põlva vallale Kauksi külas asuvad Töökoja tee ja Kasemetsa tee katastriüksused.

Riigihanke kõigi pakkumuste tagasilükkamine
Lükatakse tagasi riigihankele „Põlva Kultuurikeskuse kohviku ja väliala mööbli ost koos paigaldusega" kõik esitatud pakkumused, kuna hankemenetluse ajal on muutunud hanke eelduseks olevad asjaolud.

Vallavara kasutusse andmine
Ahja alevikus Ahja mõisa tõllakuuris asuv hoiuruum, üldpindalaga 33 m², antakse Ilmavald OÜ kasutusse hobusõidukite hoiustamiseks üürihinnaga 33 eurot kuus.

Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Põlva jäätmejaamade väravad" tuli viis pakkumust, edukaks tunnistati AMARK EHITUS OÜ esitatud pakkumus maksumusega 32 461,80 eurot ilma käibemaksuta (39 603,40 eurot koos käibemaksuga 22%). Hanke eesmärk oli leida ehitustööde teostaja Põlva valla Ahja, Mooste, Tilsi ja Vastse-Kuuste jäätmejaamades elektriliselt juhitavate liugväravate ehituseks, jalgväravate ja valgustuse ehituseks ning nõrkvoolu kaablite paigalduseks. Lisaks on Tilsi jäätmejaamas kavandatud osaliselt uue piirdeaia ehitus.

Vallavara tasuta kasutusse andmine
MTÜle Kauksi Küla Arendusselts antakse tasuta kasutusse Kauksi külas Keskuse tee 10 hoones asuvad käsitöötuba ja jõusaal.

Sundvalduse seadmine
Seatakse sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale katastriüksusele Põlva vallas Vastse-Kuuste alevikus Pargi tn 24 asuvale maa-alale (katastritunnus 62201:001:1794) maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldatakse andeka noore toetust 400 eurot ühele õppurile osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus