AS Põlva Soojuse hanketeade

AS Põlva Soojus kutsub esitama pakkumust hankele „Hakkepuidu ostmine".

Digitaalselt allkirjastatud pakkumuste esitamise tähtaeg 12.06.2024 kell 11:00 e-postiga aadressile tarmo@polvasoojus.ee.

Hankedokumendid ja lisainfo tarmo@polvasoojus.ee.

Soojust soovides,
AS Põlva Soojus